Inicio

 

Modalidade semipresencial

Grao en Xeografía e Historia

 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

 

Fai Historia con nós, a pandemia non nos para

Amosamos ao estudantado que rematou estudos na facultade de Historia de Ourense e contamos como leva a cabo a súa vida profesional porque a pandemia non nos para.

 

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 
 

 

Anexos Guías Docentes RD 463/2020

Modificacións das guías docentes do segundo cuadrimestre en relación coa situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19.

 

Grao semipresencial en Xeografía e Historia

A modalidade semipresencial é unha forma de facer a túa carreira a distancia. Coa axuda de materiais en liña e a obriga de realizar titorías (presenciais ou virtuais) previamente concertadas coa persoa responsable da materia, así como a asistencia ás probas de avaliación, poderás cursar os teus estudos en Xeografía e Historia sen ter que asistir todos os días de forma presencial ás aulas.

Posibilidade de asistir ás clases presenciais.
Contacto directo co profesorado responsable da materia.
Posibilidade de avaliación continua.
Posibilidade de contacto co estudantado presencial e coa Delegación de Estudantes da Facultade de Historia.
Atención personalizada.

MÁIS INFORMACIÓN