Fai Historia con nós

Convocatoria de Bolsas Santander Grao

Publicada a Convocatoria de Bolsas Santander Grao. Máis información: 

Bases

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/RR_convocatoria_santander_grao_2017-18.pdf

Prazas:

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/Anexo_I_santander_grao_2017-18.pdf

Se un estudante que teña bolsa propia todo ano pide esta bolsa e se lle concede, terá un cuadrimestre con bolsa propia e outro con bolsa Santander.

Para poder gozar da bolsa, lémbrovos que teñen que ter superados 120 créditos.

Tamén saiu publicada unha bolsa Santander Investigación destinada a estudantes de Terceiro Ciclo

Bases:

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/RR_convoctoria_santander_investigacion_2017-18.pdf