bannerfaihistoria 2019

Acto de Benvida

Acto organizado para que o estudantado coñeza o funcionamento do centro e as súas titulacións.

3 de Setembro de 2018
HoraActividade
10:00 - 11:00

Acto de benvida para todo o alumnado
Salón de Graos Vicente Risco

Intervirá a Decana, a Xefa de Área de Grao, a Coordinadora de Grao e a Delegación de alumnado.

11:00 - 12:00

Charlas informativas por parte de distintos Servizos da universidade:

Servizo de Deportes | Actividades Culturais | Servizos Informáticos | Unidade de Igualdade

12:00 - 13:30

Taller do Gabinete Psicopedagóxico
Sala Multiusos Emilia Pardo Bazán (Soto Edif. Facultades)

4 de Setembro de 2018
HoraActividade
10:30 - 11:30

Funcionamento do centro (para o alumnado de 1º curso)
Salón de Graos Vicente Risco

Intervención da Decana e Vicedecano e a Delegación de alumnado

11:30 - 12:30

Visita guiada polo campus (Aulas, seminarios, delegación de alumnado, etc)
(Saída dende a conserxería do Edif. Facultades)

12:30 - 13:30

Taller na Biblioteca Central do Campus Sur

Programa do Acto de Benvida - Curso 2018/2019