Fai Historia con nós

Matrícula 2017-2018

Grao en Xeografía e Historia e Programa Conxunto Turismo-Xeografía e Historia


Resolución Reitoral do 30 de maio de 2017 pola que se publica a convocatoria de matrícula da Universidade de Vigo para o curso académico 2017-2018 para as ensinanzas de grao e titulacións a extinguir.

Matrícula en estudos de Mestrado


Resolución Reitoral do 13 de xuño de 2017 pola que se publica a convocatoria de matrícula para estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo para o curso académico 2017-2018.

Matrícula en estudos de Doutoramento


Resolución Reitoral do 13 de xuño de 2017 pola que se publica a convocatoria de matrícula para estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo para o curso académico 2017-2018.

Matrícula

Automatrícula