bannerfaihistoria 2019

Manual de Calidade

O documento básico do SGC implantado na Facultade de Historia é o Manual de Calidade, aprobado en Xunta ordinaria de Centro o 13 de febreiro de 2015, no cal se definen as características xerais do sistema, os requerimentos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o desenvolven.


Manual de Calidade

Anexo 1. Listado de procedementos en vigor

Anexo 2. Lista de distribución da documentación de calidade

Anexo 3. Glosario

Anexo 4. Política e obxectivos de calidade do centro

Anexo 5. Relación de titulacións oficiais do centro