bannerfaihistoria 2019

Eleccións a Decano/a

Conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo e na Normativa para a Elección de Decanos e Directores de Centro, procédese a convocar eleccións a Decano/a do Centro conforme ao calendario establecido.


Consulta toda a información no apartado das eleccións a Decano