bannerfaihistoria 2019

Axudas para a redacción de TFG e TFM en galego

Publicouse a convocatoria de axudas destinadas a incentivar o uso do galego nas teses de doutoramento, nos traballos de fin de grao e nos traballos de fin de mestrado realizados polo alumnado da Universidade de Vigo, así como premiar o esforzo e o rigor de lle dar un tratamento coidado ao idioma e incrementar o patrimonio dos textos redactados.

O prazo para presentar solicitudes remata o 31 de agosto.

 

Convocatoria e resolucións

Formulario de solicitude