Fai Historia con nós

Exames 2017-2018

Grao en Xeografía e HistoriaMateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Fundamentos de Xeografía Física 09/10/2017 - 12:00 - 0.6 15/01/2018 - 10:00 - 0.5 26/06/2018 - 10:00 - 0.6
Introdución á Etnoloxía 04/10/2017 - 12:00 - 0.6 18/01/2018 - 12:00 - 0.5 04/07/2018 - 10:00 - 0.6
Linguaxes e Técnicas Artísticas 02/10/2017 - 10:00 - 0.6 09/01/2018 - 10:00 - 0.5 02/07/2018 - 10:00 - 0.6
Inglés para Humanidades 10/10/2017 - 10:00 - 2.1 11/01/2018 - 10:00 - 0.5 06/07/2018 - 12:00 - 2.1
Historia de América Precolombina e Colonial 03/10/2017 - 10:00 - 0.7 16/01/2018 - 10:00 - 0.5 03/07/2018 - 10:00 - 0.7
Fundamentos de Xeografía Humana 09/10/2017 - 12:00 - 0.6 25/05/2018 - 10:00 - 0.5 21/06/2018 - 10:00 - 0.6
Introdución á Historiografía 06/10/2017 - 10:00 - 0.6 23/05/2018 - 10:00 - 0.5 25/06/2018 - 10:00 - 0.6
Arte Clásica 09/10/2017 - 10:00 - 0.6 30/05/2018 - 10:00 - 0.5 27/06/2018 - 10:00 - 0.7
Teoría e Método da Arqueoloxía 05/10/2017 - 10:00 - 2.1 21/05/2018 - 10:00 - 0.5 28/06/2018 - 10:00 - 2.1
Prehistoria Universal 04/10/2017 - 10:00 - 0.6 29/05/2018 - 10:00 - 0.5 05/07/2018 - 12:00 - 0.6

* Materias en extinción (Plan 2009)


MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Espazos e sociedades 04/10/2017 - 12:00 - 0.7 18/01/2018 - 12:00 - 0.6 26/06/2018 - 12:00 - 0.6
Fontes de información en humanidades 05/10/2017 - 10:00 - 0.6 10/01/2018 - 10:00 - 0.5 06/07/2018 - 10:00 - 0.7
Historia antiga universal 10/10/2017 - 10:00 - 2.1 09/01/2018 - 12:00 - 0.6 25/06/2018 - 12:00 - 0.7
Historia medieval universal 02/10/2017 - 10:00 - 0.7 12/01/2018 - 10:00 - 0.6 27/06/2018 - 12:00 - 0.7
Paleografía 06/10/2017 - 10:00 - 0.7 16/01/2018 - 12:00 - 0.6 04/07/2018 - 10:00 - 0.7
Historia de América Precolombina e Colonial* 04/10/2017 - 12:00 - 0.7 16/01/2018 - 10:00 - 0.6 03/07/2018 - 10:00 - 0.7
Metodoloxía da historia 05/10/2017 - 16:00 - 0.7 24/05/2018 - 10:00 - 0.6 02/07/2018 - 10:00 - 0.7
Historia moderna universal 06/10/2017 - 16:00 - 0.7 22/05/2018 - 12:00 - 0.6 05/07/2018 - 10:00 - 0.7
Historia contemporánea universal 09/10/2017 - 12:00 - 0.7 31/05/2018 - 12:00 - 0.6 03/07/2018 - 12:00 - 0.7
Historia da Arte Medieval 02/10/2017 - 12:00 - 2.1 25/05/2018 - 10:00 - 0.6 29/06/2018 - 12:00 - 0.7
Arqueoloxía Aplicada 04/10/2017 - 16:00 - 2.1 28/05/2018 - 10:00 - 0.6 28/06/2018 - 10:00 - 2.1

* Materias en extinción (Plan 2009)


MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Historia antiga da Península Ibérica 05/10/2017 - 12:00 - 0.7 15/01/2018 - 10:00 - 0.7 28/06/2018 - 12:00 - 0.7
Historia da arte moderna 04/10/2017 - 16:00 - 2.1 09/01/2018 - 10:00 - 0.7 29/06/2018 - 10:00 - 0.7
Historia medieval da Península Ibérica 03/10/2017 - 10:00 - 0.7 10/01/2018 - 12:00 - 0.7 03/07/2018 - 12:00 - 0.6
Prehistoria da Península Ibérica 06/10/2017 - 16:00 - 0.5 17/01/2018 - 10:00 - 0.7 26/06/2018 - 10:00 - 0.6
Xeografía aplicada: Territorio e paisaxe 09/10/2017 - 16:00 - 0.7 11/01/2018 - 10:00 - 0.7 06/07/2018 - 10:00 - 0.7
Historia contemporánea de España 06/10/2017 - 12:00 - 0.6 23/05/2018 - 12:00 - 0.7 25/06/2018 - 12:00 - 0.6
Historia da arte contemporánea 09/10/2017 - 12:00 - 0.7 25/05/2018 - 12:00 - 0.7 02/07/2018 - 10:00 - 0.7
Historia moderna de España 04/10/2017 - 12:00 - 0.7 29/05/2018 - 10:00 - 0.7 05/07/2018 - 10:00 - 0.7
Mundo actual 06/10/2017 - 12:00 - 0.6 30/05/2018 - 12:00 - 0.7 27/06/2018 - 10:00 - 0.6
Sistemas de representación xeográfica 02/10/2017 - 12:00 - 0.6 22/05/2018 - 10:00 - 0.7 04/07/2018 - 12:00 - 0.6

 


MateriaFin de Carreira1ª ConvocatoriaXullo
Diplomática e arquivística 06/10/2017 - 10:00 - 0.6 18/01/2018 - 10:00 - 2.1 04/07/2018 - 10:00 - 0.6
Historia de América contemporánea 04/10/2017 - 12:00 - 2.1 09/01/2018 - 12:00 - 2.1 27/06/2018 - 10:00 - 0.6
Historia antiga do NW da Península Ibérica 05/10/2017 - 10:00 - 0.6 12/01/2018 - 10:00 - 2.1 28/06/2018 - 12:00 - 0.6
Historia da arte de Galicia 04/10/2017 - 16:00 - 2.1 11/01/2018 - 10:00 - 2.1 02/07/2018 - 10:00 - 2.1
Historia das relixións 02/10/2017 - 12:00 - 0.7 16/01/2018 - 16:00 - 2.1 03/07/2018 - 16:00 - 2.1
Historia medieval de Galicia 02/10/2017 - 12:00 - 2.1 16/01/2018 - 10:00 - 2.1 03/07/2018 - 12:00 - 2.1
Xeografía de Galicia 10/10/2017 - 16:00 - 0.6 17/01/2018 - 12:00 - 2.1 26/06/2018 - 10:00 - 0.6
Epigrafía e Numismática* 10/10/2017 - 10:00 - 0.7 15/01/2018 - 16:00 - 2.1 25/06/2018 - 16:00 - 0.7
Prehistoria do NW da Península Ibérica 09/10/2017 - 12:00 - 2.1 10/01/2018 - 10:00 - 2.1 04/07/2018 - 12:00 - 2.1
Historia contemporánea de Galicia 06/10/2017 - 12:00 - 2.1 21/05/2018 - 12:00 - 2.1 25/06/2018 - 12:00 - 2.1
Historia moderna de Galicia 05/10/2015 - 12:00 - 0.7 31/05/2018 - 10:00 - 2.1 06/07/2018 - 10:00 - 0.7
Mentalidade, identidade e cambio social* 06/10/2017 - 12:00 - 2.1 23/05/2018 - 10:00 - 2.1 28/06/2018 - 16:00 - 2.1
Historia do Poder e das Institucións 05/10/2017 - 12:00 - 0.7 25/05/2018 - 12:00 - 2.1 05/07/2018 - 10:00 - 0.7

* Materias optativas sen docencia


Listaxe completa de exames - Curso 2017/2018


TRIBUNAIS

Tribunais Extraordinarios e de Fin de Carreira 2017/2018


PCEO Grao en Turismo e Grao en Xeografía e Historia