Fai Historia con nós

Guías Docentes 2017-2018

Grao en Xeografía e HistoriaPCEO Grao en Turismo e Grao en Xeografía e Historia


MATERIAS DO GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA

CódigoMateriaCoordinadorTipoCuad.ECTS
O04G740V01121 Metodoloxía da historia - FB 2c 6
O04G740V01122 Introdución á historiografía - FB 2c 6
O04G740V01123 Fundamentos de xeografía humana - FB 2c 6
O04G740V01124 Arte clásica - FB 2c 6
O04G740V01126 Prehistoria universal - OB 2c 6