Fai Historia con nós

Calendario do TFG

Sesión informativa (estudantes de 4º de Grao) 2ª quincena de setembro de 2017
Oferta de TFG por parte do profesorado titor Do 1 ao 15 de outubro de 2017
Solicitudes de alumnos non incluídas na oferta Do 16 ao 31 de outubro de 2017
Publicación das asignacións de traballos e titores Do 1 ao 15 de novembro de 2017
Recurso de apelación contra as asignacións Do 16 ao 22 de novembro de 2017
Publicación definitiva Do 22 de novembro ao 5 de decembro de 2017
Data límite de depósito na secretaría Convocatoria Fin de Carreira: 17 de novembro de 2017
Convocatoria 2º Cuadrimestre: 9 de xuño de 2018
Convocatoria 2º Oportunidade: 16 de xullo de 2018
Defensa do TFG Convocatoria Fin de Carreira: 22 e 23 de novembro de 2017
Convocatoria 2º Cuadrimestre: 18, 19 e 20 de xuño de 2018
Convocatoria 2º Oportunidade: 20, 23 e 24 de xullo de 2018