bannerfaihistoria 2019

Comisión de Compensación

Composición(Xunta de Facultade do 28/09/2018)

CargoNome
Presidenta Reboreda Morillo, Susana
Membros PDI Barriocanal López, Yolanda | Juana López, Jesús de | Pérez Losada, Fermín
Suplentes PDI Castro Pérez, Ladislao | Prada Rodríguez, Julio | Uña Álvarez, Elena de
Membro Alumnado Galiña Lorenzo, Juan Manuel

 

Funcións

Encárgase da avaliación das solicitudes de compensación dos estudantes de grao.