bannerfaihistoria 2019

Comisión Permanente

Composición (Xunta de Facultade do 13/05/2015, modificada 29/02/2016)


CargoNome
Presidenta Reboreda Morillo, Susana
Vicedecano Adolfo Fernández Fernández
Secretaria Cadilla Lomba, Josefina
Membros PDI Barriocanal López, Yolanda | Comendador Rey, Beatriz | Prada Rodríguez, Julio | Vaquero Díaz, Mª Beatriz
Membro alumnado García Cabo, Manuel
Membro PAS Rodríguez Bouzas, Josefa

 

Funcións


A comisión permanente será competente para coñecer e decidir sobre os seguintes asuntos:

  • Solicitudes de validacións e adaptacións académicas.
  • Solicitudes de trámite de avaliación curricular.
  • Aprobación de realización de actividades culturais.
  • Aprobación de tribunais de teses de licenciatura.
  • Gastos de pequena contía.
  • Solicitudes para a convocatoria Sócrates-Erasmus.
  • Solicitudes para a convocatoria de SICUE-Séneca.

Exercerá, así mesmo, cantas competencias lle delegue expresamente a Xunta de Facultade ou lle atribúan o Regulamento Interno da Facultade de Historia e normas de superior rango.


Actas


2018: 30/I

2017: 29/VI | 21/XII

2016: 20/I | 26/IV | 05/V | 14/IX

2015: 10/III | 10/IV | 23/VII | 31/VII

2014: 21/V | 25/IX

2013: 31/I | 13/III | 25/IX | 20/XI

2012: 27/III | 31/V | 25/IX | 04/X | 17/X | 20/XII

2011: 22/III | 29/III | 06/IV

2010: 02/III | 02/IV | 08/XI

2009: 28/VII | 04/XI | 03/XII | 12/XII