bannerfaihistoria 2019

Comisión Permanente

Composición (Xunta de Facultade do 13/05/2015, modificada 29/02/2016)


CargoNome
Presidenta Reboreda Morillo, Susana
Vicedecano Adolfo Fernández Fernández
Secretaria Cadilla Lomba, Josefina
Membros PDI Barriocanal López, Yolanda | Comendador Rey, Beatriz | Prada Rodríguez, Julio | Vaquero Díaz, Mª Beatriz
Membro alumnado García Cabo, Manuel
Membro PAS Rodríguez Bouzas, Josefa

 

Funcións


A comisión permanente será competente para coñecer e decidir sobre os seguintes asuntos:

  • Solicitudes de validacións e adaptacións académicas.
  • Solicitudes de trámite de avaliación curricular.
  • Aprobación de realización de actividades culturais.
  • Aprobación de tribunais de teses de licenciatura.
  • Gastos de pequena contía.
  • Solicitudes para a convocatoria Sócrates-Erasmus.
  • Solicitudes para a convocatoria de SICUE-Séneca.

Exercerá, así mesmo, cantas competencias lle delegue expresamente a Xunta de Facultade ou lle atribúan o Regulamento Interno da Facultade de Historia e normas de superior rango.


Actas


30/01/2018
29/06/2017 | 21/12/2017
20/01/2016 | 26/04/2016 | 05/05/2016 | 14/09/2016
10/03/2015 | 10/04/2015 | 23/07/2015 | 31/07/2015
21/05/2014 | 25/09/2014
31/01/2013 | 13/03/2013 | 25/09/2013 | 20/11/2013
27/03/2012 | 31/05/2012 | 25/09/2012 | 04/10/2012 | 17/10/2012 | 20/12/2012
22/03/2011 | 29/03/2011 | 06/04/2011
02/03/2010 | 02/04/2010 | 08/11/2010
28/07/2009 | 04/11/2009 | 03/12/2009 | 12/12/2009