bannerfaihistoria 2019

Eleccións a Decano/a

Conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo e na Normativa para a Elección de Decanos e Directores de Centro, procédese a convocar eleccións a Decano/a do Centro conforme ao calendario establecido.


Normativa para a Elección de Decanos e Directores de Centro
Calendario Electoral


Calendario electoral


ProcesoData
Sorteo da composición da Xunta Electoral
Constitución da Xunta Electoral
Publicación dos censos provisionais
24 de novembro de 2017
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 24 ao 28 de novembro de 2017
Publicación dos censos definitivos 28 de novembro de 2017
Prazo de presentación de candidaturas Do 28 de novembro ao 3 de decembro de 2017
Proclamación provisional de candidaturas 4 de decembro de 2017
Prazo de reclamacións á proclamación provisional Do 5 ao 10 de decembro de 2017
Proclamación definitiva de candidaturas 11 de decembro de 2017
Votación 14 de decembro de 2017